Opiskelijakunta SAVOTTA

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Valikko

Kannanotot

Vetoomus opiskelijoiden toimeentulosta Savo-Karjalan kansanedustajille

Kannanotto 7.11.2017

Tämä viesti on lähetetty kaikille Savo-Karjalan kansanedustajille yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAn kanssa.

 

”Arvon Savo-Karjalan kansanedustaja,

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA ovat todella huolissaan hallituksen uudesta asumistukilakiesityksestä. Vasta muutamia kuukausia sitten voimaan astunut opintotukilakiuudistus on leikannut opiskelijoiden tuista jo neljänneksen – miksi opiskelijoilta halutaan leikata yhä enemmän?

Hallituksen esittämä niin sanottu osa-asunnon normi koskisi tällä hetkellä viidesosaa opiskelijoista. Normi leikkaisi heidän asumistuestaan 20 prosenttia. Tällä uudistuksella hallitus ajaa opiskelijat pois kimppakämpistä, soluasunnoista sekä pienistä alle 20 neliön yksiöistä. Sen sijaan, että saataisiin säästöjä laskemalla tukia, opiskelijat muuttavat isompiin asuntoihin käyttäen asumistukea enemmän. Lisäksi opiskelijat joutuvat elämään entistä enemmän lainalla muiden tukien ollessa niin pienet, etteivät ne riitä välttämättä edes vuokran maksuun. 

Tämä hallituksen jatkuva opiskelijoiden tukien muuttaminen tuo niin nykyisille kuin tuleville opiskelijoille jatkuvaa stressiä omasta toimeentulosta eikä luo heille opiskelurauhaa. Uudessa korkeakouluvisiossa esitettiin, että puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Jatkuvalla tukien leikkaamisella tähän ei päästä. Me opiskelijajärjestöt olemme todella huolissamme siitä, kuinka paljon leikkaukset tulevat näkymään opiskelijoidemme hyvinvoinnissa. Opiskelijoiden jaksaminen on jo nyt ongelma, samoin kuin yksinäisyys ja syrjäytyminen. Opiskelemisen yksi tarkoitus on tuottaa osaavaa työvoimaa, onko Suomen tulevaisuudesta siis järkevää leikata?

Me Savo-Karjalan opiskelijakunnat toivommekin, että Te puhuisitte meidän opiskelijoiden sekä osaavan ja jaksavan Savo-Karjalan puolesta. Meissä opiskelijoissa on tulevaisuus, mutta me olemme täällä myös nyt.

Emmi Soukkanen
Hallituksen puheenjohtaja 
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA

Mari Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA”

 

 


Omien laitteiden käyttö opetuksessa ei saa olla este opiskelulle!

Kannanotto 13.4.2017

 Savonia-ammattikorkeakoulu on DigiSavonia-suunnitelman mukaisesti laajentamassa ja monipuolistamassa sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä. Osana tätä suunnitelmaa oletetaan, että syksyllä 2017 aloittavilla opiskelijoilla on käytössään oma päätelaite, käytännössä oma kannettava tietokone.

Opiskelijoiden taloudellisissa tilanteissa on suuria eroja. Opiskelijakunnassa on herännyt huoli, että tämä laajempaan BYOD-malliin (Bring Your Own Device) siirtyminen aiheuttaa eriarvoisuutta opiskelijoiden välille. Opiskelijat käyttävät opinnoissaan eri koulutusaloilla erilaisia tietokoneohjelmia ja näin ollen myös tietokoneiden tekniset vaatimukset ovat hyvin erilaisia. Halvimmatkin kannettavat tietokoneet maksavat satoja euroja. Raskaimpia ohjelmia käytettäessä tietokoneen vaatimukset kasvavat ja hinta voi nousta yli tuhanteen euroon. Opintojaan aloittavalle nämä summat ovat hyvin suuria. Opiskelijan taloudellinen tilanne ei saa missään tapauksessa olla este opiskelulle Suomessa!

Virransaanti luokkatiloissa sekä erilaisten ohjelmien asentamisesta aiheutuvat ongelmat huolestuttavan opiskelijakuntaa. Pystyykö Savonia järjestämään luokkatilat niin, että virransaanti ja koneiden lataaminen kaikissa luokkatiloissa on mahdollista? Takaako Savonia tarvittavan teknisen tuen ja neuvonnan koneiden ja niissä tarvittavien ohjelmistojen asennuksessa? Tämä ei voi olla tuutoreiden tai vanhempien opiskelijoiden vastuulla. Ei ole tarkoituksen mukaista sekään, että jo ennalta vähäisiä kontaktiopetuksen tunteja käytetään asennuksiin. Onko suunnitelmissa huomioitu koneiden vaatimia säilytystiloja esim. lounastaukojen aikana? Lukollisia lokeroita ei nykyiselläänkään riitä kaikille tarvitsijoille.

Huhujen mukaan opiskelijakunta olisi tarjoamassa opiskelijoille kannettavia koneita edullisesti vuokraamalla. Tämmöiset huhut haluamme katkaista heti alkuunsa. Opiskelijakunnassa ei ole suunnitelmia koneiden vuokraamisesta.

Opiskelijakunta ehdottaa, että laajemman BYOD-mallin käyttöönotossa otettaisiin pieni aikalisä ja asiaa suunniteltaisiin tarkemmin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Kyseessä on opiskelun laadun kannalta merkittävä asia, minkä takia asiaa ei saa kiirehtiä. Suunnitelmat on saatava valmiiksi siten, että malli on tasapuolinen eri koulutusalojen välillä. Toimiviksi todettuja BYOD-malleja on olemassa, näihin kannattaa tutustua.

Opiskelijakunta ehdottomasti digitalisaation ja modernien sähköisten oppimisympäristöjen kannalla. Opiskeluympäristön modernisoinnissa ja digitaalisiin ratkaisuihin siirtymisessä on kuitenkin huomioitava ratkaisujen helppokäyttöisyys ja palvelujen esteettömyys. On pystyttävä varmistamaan, että opetuksessa tarvittavat ohjelmistot ovat helposti opiskelijoiden saatavilla.

Savonia haluaa visionsa mukaan olla vaikuttavin ammattikorkeakoulu vuonna 2020. Vaikuttavuutta voidaan arvioida monella eri mittarilla, joista opiskelijatyytyväisyys on mielestämme yksi tärkeimmistä. Uskomme opiskelijakunnassa, että opiskelijat ovat sitä tyytyväisempiä, mitä paremmin ja monipuolisemmin Savonia pystyy tarjoamaan opiskelijoille tiloja ja laitteita korkeakoulututkinnon saavuttamiseksi opiskeluhyvinvoinnista huolehtien. Tämä on varmuudella myös yksi tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä tulevaisuudessa.                                                         

Kuopiossa 13. päivänä huhtikuuta 2017

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Emmi Soukkanen                                                    Ella Joukkola

hallituksen puheenjohtaja                                  hallituksen varapuheenjohtaja

LISÄTIEDOT:

hallituksen puheenjohtaja Emmi Soukkanen, puheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, 040 550 7833

hallituksen varapuheenjohtaja Ella Joukkola, varapuheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, 040 865 1617

 


Itä-Suomen opiskelijajärjestöt: Kiitos hyvästä päätöksestä kansanedustajat

Tiedote 16.3.2015

Itä-Suomen opiskelijajärjestöt ovat iloisia ja helpottuneita eduskunnan päätöksestä jättää kaavaillut leikkaukset opintotukeen tekemättä. Lopullisessa äänestyksessä esitetty muutos opintotukilakiin kaatui peräti äänin 1-185.

– Onneksi järki voitti lopulta, esitetty muutos olisi ollut yksittäisen opiskelijan kannalta kohtuuton. Lakiesityksen kaatuminen on paitsi opiskelijaliikkeen voimannäyttö, myös selkeä viesti siitä, että Suomessa koulutusta arvostetaan ja sitä halutaan kehittää, toteaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka.

Itä-Suomen opiskelijajärjestöt haluavatkin kiittää erityisesti Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien kansanedustajia siitä, että nämä äänestivät lauantaina istuvan eduskunnan viimeisessä täysistunnossa hallituksen esityksen vastaisesti.

– Vaikka valtiontalouden säästöpaineet ovatkin kovat, ei koulutuksesta voi loputtomiin leikata. Koulutukseen panostaminen käyttökelpoisen opintotuen muodossa luo pidempiä työuria ja hyvinvoivia kansalaisia, muistuttaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen.

– Harkitsemattomat päätökset, kuten esitys opintotuen rajaamisesta, ovat tässä taantumassa ja työmarkkinoiden epävarmassa tilanteessa kestämättömiä ratkaisuja. Tarvitsemme aitoja keinoja elvyttääksemme Suomen talouden ja pysäyttääksemme koulutuksemme laadun heikkenemisen. Kiitämme kansanedustajiamme aktiivisesta kommunikoinnista opiskelijajärjestöjemme kanssa ja toivomme sen toteutuvan myös tulevaisuudessa. Siten mahdollistamme yhdessä parhaiden ratkaisujen löytämisen, toteaa Karelia-amk:n opiskelijakunta POKA:n puheenjohtaja Simo Rauma.

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka,
puheenjohtaja@isyy.fi, p. 044 576 8400

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen,
paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417

Opiskelijakunta SAVOTTA:n hallituksen puheenjohtaja Emmi Soukkanen,
puheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, p. 044 785 5059

Opiskelijakunta SAVOTTA:n toiminnanjohtaja Juha Asikainen,
toiminnanjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, p. 044 785 5058

Opiskelijakunta POKA ry:n hallituksen puheenjohtaja Simo Rauma,
puheenjohtaja@varmapoka.fi, p. 044 060 6473

Opiskelijakunta POKA ry:n pääsihteeri Anni Järvinen,
paasihteeri@varmapoka.fi, p. 044 060 6472

Opiskelijakunta MAMOK:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Peni,
pj@mamok.fi,  p. 044 570 8614

Opiskelijakunta MAMOK:n pääsihteeri Sanni Kirmanen,
paasihteeri@mamok.fi, p.040 570 8617

 

 


 

Kannanotto 11.3.2015

Vapaa julkaistavaksi: Heti

Itä-Suomen opiskelijajärjestöt: Opintotuen jatkuva heikentäminen pysäytettävä!

Itä-Suomen opiskelijajärjestöt ovat tyrmistyneet eduskunnan aikeesta rajata opintotuki ainoastaan yhteen samantasoiseen tutkintoon. Mikäli opintotukilain muutos hyväksytään lopullisesti ensi perjantain eduskunnan täysistunnossa, ei opintotukea voi enää jatkossa nostaa uuden tutkinnon tekemiseen riippumatta siitä, onko sitä käyttänyt ensimmäisen tutkinnon suorittamiseen. Lakiesitys on kohdannut jatkuvaa kritiikkiä, mutta silti sitä ollaan hyväksymässä ainoastaan parlamentarismin nimissä.

Toteutuessaan esitys tekisi uudelleen kouluttautumisesta ainoastaan hyväosaisen väestönosan etuoikeuden, mikä taas lisää suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumista. Tämä on räikeässä ristiriidassa opiskelijaliikkeen omien arvojen kanssa, joiden mukaan jokaisella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja sivistyä.

– Hallituksen antama viesti on järkyttävä! Nuoren ihmisen alanvalinnan on osuttava heti kerralla oikeaan tai muuten hän on pilannut opiskelumahdollisuutensa suomalaisessa yhteiskunnassa lopullisesti, toteaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka. Lakiesitystä hyväksymällä ei työuria pidennetä, vaan todellisuudessa muodostetaan uusi kannustinloukku.

Opintotukeen voisi kuitenkin jatkossa saada lisäaikaa, mikäli ensimmäistä tutkintoa ei ole suoritettu. Näin ollen opiskelijalle tulee ainoastaan kannustin olla valmistumatta mikäli tämä haluaa vielä jatkossa opiskella. Samaten se muodostaa houkutteen siirtyä vastikkeettoman toimeentulotuen piiriin.

– Kenelläkään ei ole kristallipalloa ja uudelleen kouluttautumisen tarve voi muodostua hyvinkin nopeasti. Mitä ihminen voi tehdä, jos hän huomaa, että uudelleenkouluttautuminen on ajankohtaista muttei käytännössä voi panostaa täysipäiväiseen opiskeluun, kysyy Pulkka.

Opiskelijajärjestöt vetoavatkin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kansanedustajiin, että nämä äänestäisivät perjantain täysistunnossa hallituksen esityksen vastaisesti. Muuten eduskunnassa tehdään päätös, jonka vaikutukset tulevaisuudessa ovat tuhoisat saavutettujen minimaalisten säästöjen rinnalla.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeljakunta POKA
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOK

ISYY, MAMOK, POKA ja SAVOTTA edustavat yhdessä liki 30 000 korkeakouluopiskelijaa Itä-Suomen alueella.

Lisätietoja

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tuomas Hiltunen, kampuspuheenjohtaja.joensuu@isyy.fi, p. 050 5353326
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417
Opiskelijakunta SAVOTTA:n hallituksen puheenjohtaja Emmi Soukkanen, puheenjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, p. 044 785 5059
Opiskelijakunta SAVOTTA:n toiminnanjohtaja Juha Asikainen, toiminnanjohtaja@opiskelijakuntasavotta.fi, p. 044 785 5058
Opiskelijakunta POKA:n hallituksen puheenjohtaja Simo Rauma, puheenjohtaja@varmapoka.fi, p. 044 060 6473
Opiskelijakunta POKA:n pääsihteeri Anni Järvinen, paasihteeri@varmapoka.fi, p. 044 060 6472
Opiskelijakunta MAMOK:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Peni, pj@mamok.fi, p. 044 570 8614
Opiskelijakunta MAMOK:n pääsihteeri Sanni Kirmanen, paasihteeri@mamok.fi, p.040 570 8617