Opiskelijakunta SAVOTTA

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Valikko

Jäsenmaksut


Uusi jäsen, liityn opiskelijakunnan jäseneksi ensimmäistä kertaa

 

 

Jos opintosi kestävät esimerkiksi 2,5 vuotta (ylempi amk-tutkinto) voit maksaa jäsenmaksun koko opiskeluajaltasi seuraavasti:

 

Muista, että maksaessasi käytät mainittuja viitenumeroita. Jos joku maksaa jäsenmaksun puolestasi, niin on viite mainittava viestikentässä yhdessä varsinaisen jäseneksi liittyvän opiskelijan nimen kanssa. Esim: VIITE 2040 Maija Marjaana Meikäläinen.


Opintojaan jatkava opiskelija, joka liittyy opiskelijakunnan jäseneksi ensimmäistä kertaa

Poikkeuksena edellisestä ovat opintojaan jatkavat opiskelijat (2./3./4. -vuosikurssi), jotka liittyvät opiskelijakunnan jäseneksi ensimmäistä kertaa.

Jäsenmaksujen suuruudet ja viitteet:

 

Jos haluat liittyä opiskelijakunnan jäseneksi jäljellä olevien opintojesi ajaksi (enemmän kuin 1 vuosi) maksa jäsenmaksu jäljellä olevien opiskeluvuosien mukaisesti.

 

Muista, että maksaessasi käytät mainittuja viitenumeroita. Jos joku maksaa jäsenmaksun puolestasi, niin on viite mainittava viestikentässä yhdessä varsinaisen jäseneksi liittyvän opiskelijan nimen kanssa. Esim: VIITE 2040 Maija Marjaana Meikäläinen.


Vanha jäsen, jatkan jäsenyyttäni ja minulla on jo opiskelijakortti

Jäsenyyden jatkaminen tarkoittaa sitä, että uusii opiskelijakortissa olevan vanhan lukuvuositarran. Jos opiskelijakortissa ei ole vanhaa tarraa, on opiskelija tällöin uusi jäsen. Jäsenyyttä jatkavalla on mahdolisuus liittyä jäseneksi lopuksi opiskeluajakseen maksamalla jäsenmaksua jäljellä olevien opiskeluvuosien mukaisesti (20,00 euroa /vuosi). Vain lukuvuodeksi liittyvän jäsenmaksu on 25,00 euroa ja puoleksi vuodeksi liittyvän on maksettava jäsenmaksua 20,oo euroa lukukaudelta.

Jäsenmaksujen suuruudet ja viitteet:

 

Muista, että maksaessasi käytät jäsenlomakkeesta tai yltä löytyvää viitenumeroa. Jos joku maksaa jäsenmaksun puolestasi, niin on viite mainittava viestikentässä yhdessä varsinaisen jäseneksi liittyvän opiskelijan nimen kanssa. Esim: VIITE 2040 Maija Marjaana Meikäläinen.

 


Siirto-opiskelija toisesta ammattikorkeakoulusta

Toisesta ammattikorkeakoulusta tulevan siirto-opiskelijan on hankittava uusi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimittama SAMOK-opiskelijakortti (kts. uuden kortin tilaaminen).

 


Jäsenmaksua palautetaan, jos valmistut ennakoitua nopeammin tai opintosi Savonia-ammattikorkeakoulussa päättyvät muusta syystä

Jos olet maksanut jäsenmaksusi useamman vuoden ajalle on jäsenmaksutiedot ja jäsenmaksusi tallessa opiskelijakunnassa. Jos opintosi etenevät nopeammassa tahdissa ja valmistut vaikka vuoden etuajassa palautamme jäsenmaksua täysiltä käyttämättä jääneiltä jäsenmaksulukuvuosilta. Jos keskeytät opintosi Savoniassa ja sinulle jää maksettuja täysiä jäsenmaksulukuvuosia, niin palautamme tässä tapauksessa jäsenmaksun käyttämättä jääneiden lukuvuosien osalta vähentäen palautuksesta 5,00 euron käsittelymaksun. Saadaksesi palautuksen ole yhteydessä opiskelijakunnan toimistolle.